Apostil Şerhi

Bir devlet yetkili makamınca düzenlenmiş olan resmi belge temel olarak bir başka devlet için herhangi bir sıfat ve değer taşımaz. Ancak, bazı koşullar gerçekleştiğinde bir devletin yetkili makamı tarafından düzenlenmiş olan resmi belge başka bir devlet tarafından da resmi belge olarak kabul edilebilir.

Ülkemiz bakımından, yabancı bir devlet makamı tarafından düzenlenmiş bir resmi belgenin Türkiye’de resmi belge olarak işleme konulabilmesi için temel olarak, belgenin düzenlendiği Ülkede bulunan Türk diplomasi veya konsolosluk memurlarına onaylatılmış bulunması gerekmektedir. Ancak bu yol oldukça zor ve zahmetli birtakım prosedürlerin işletilmesini gerektirmektedir. Bu yola “Tasdik Mecburiyeti” de denilmektedir.

Apostil Şerhi ise, bu tasdik mecburiyetinin ortadan kaldırılması ve basitleştirilmesi işlemidir. Yabancı bir devlet makamı tarafından düzenlenmiş resmi belge yine aynı yabancı devletin yetkili makamınca verilmiş “Apostil Şerhi”ni taşıdığı takdirde “Tasdik Mecburiyetinden” muaf olacaktır.

Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan ve Türkiye’nin 08/05/1962 tarihinde imzaladığı “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi, Türkiye bakımından 29/09/1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşme ile bir akit devletin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer bir akit devletin ülkesinde ibraz edilecek olan resmi belgelerin diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından onaylanması zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.

Sözleşmede taraf devletlerin birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da diğer taraf ülkesinde kullanılacak olan şu belgeler resmi belge olarak nitelendirilmiştir;

  • Savcı, zabıt kâtibi veya adliye memuru tarafından verilmiş olan belgeler de dâhil olmak üzere, devletin bir yargı organına veya mahkemesine bağlı bir makam veya görevli memur tarafından düzenlenmiş olan belgeler,
  • İdari belgeler,
  • Noter senetleri,
  • Kişilerce özel sıfatlarla imzalanmış belgeler üzerine konulmuş olup, belgenin kaydının veya belirli bir tarihte mevcut olduğunun ve imzalarının doğruluğunun resmi makam ve noterlerce tasdiki gibi resmi beyanlar.

Türkiye için tasdik şerhini (Apostil) vermekle yetkili Türk Makamları; idari belgeler için valilikler, adli belgeler için ise ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 8’inci ve Adli Sicil Yönetmeliğinin 10’uncu maddelerine göre verilen ve anılan Sözleşme uyarınca adli belge niteliğinde olup, yurt dışında kullanılacak olan adli sicil kayıtlarının da ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıklarınca tasdik edilmesi gerekmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*