Boşanma Davaları Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanmanın kamusal özellikleri gözönünde bulundurularak kanun koyucu bu davalara bakmak üzere özel mahkemeler kurmuştur.  (bkz. 4857 sayılı kanun)

Aile Mahkemesi olarak isimlendirilen bu mahkemeler Türk Medeni Kanununda düzenlenen aile hukuku ilişkin uyuşmazlıkları çözmek için kurulmuştur.

Hangi sebebe dayanırsa dayansın bütün boşanma ve ayrılık davaları bu mahkemelerde açılmak zorundadır. Ancak bu mahkemeler iş yoğunluğunun fazla olduğu il merkezlerinde kurulmuş olup bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri de bu davalara bakmaya görevlidir. Yani dava açacağınız yerde Aile Mahkemesi ismiyle mahkeme kurulmuş ise dava dilekçesini bu mahkemeye hitaben yazıp verilmesi, bu isimde mahkeme kurulmamış ise Asliye Hukuk Mahkemesine hitaben yazılması gerekmektedir.

Davanın hangi yer mahkemesinin bakacağını ifade eden (istanbul Aile Mahkemesi, Ankara Aile Mahkemesi,  Marmaris Aile Mahkemesi gibi) yetki bakımından TMK.nun 168. maddesinde özel düzenlemeye yapılmıştır. Buna göre  boşanma veya ayrılık davaları, eşlerden birinin yerleşim (ikametgah) yeri veya eşlerin dava açılmadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılması gerekmektedir.

Boşanma davalarında yetki kamu düzenine ilişkin bulunmadığından, davanın yukarıda belirtilen mahkemeler dışındaki bir mahkemede açılması halinde yasal cevap süresi içinde yetki itirazında bulunulması gerekmektedir. Yoksa mahkeme kendiliğinden bu konuda değerlendirme yapamaz.