Boşanma Nedir?

Evlenme bir erkekle kadının sürekli olarak ortak hayatlarını birleştirdikleri manevi, iktisadi ve hukuki birlikteliktir. Evlilik, sevgi, şevkat, paylaşma ve duygu beraberliğini içerir. Evliliğin en önemli amacı, eşlerin birlikte yaşayarak ortak hayatlarını idame ettirmelerini sağlamaktır.

Boşanma, eşler henüz hayatta iken, eşlerden birinin kanunda öngörülmüş olan sebeplerden birine dayanarak açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesidir.

Eşlerin serbest iradeleri ile başlayan evlilik birlikteliği çeşitli sebeplere dayalı olarak son bulabilir.

Evlilik birliğinin son bulma nedenlerini

  • ölüm, ölüm karinesi ve gaiplik nedeni ile evlenmenin feshi
  • mutlak ya da  nispi butlan nedeniyle son bulma
  • boşanma

olarak sıralamak mümkündür.

Evliliği sona erdiren nedenler arasında sebep ve sonuçları bakımından önemli bir yer tutan boşanmanın,  hukuki ve manevi yönden incelenmesinin yapılması gerekmektedir.