Terk Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

terk nedeniyle boşanma dilekçesi

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

…………….
DAVACI : ………….
VEKİLİ : ………
DAVALI :
KONUSU : Terk sebebiyle ihtar kararı verilmesi talebidir.
OLAYLAR :
1-Davalı ……….. ile müvekkil ……………. tarihinde evlenmişlerdir. Davalı evliliğin kendisine yüklediği görevleri yapmamak maksadıyla evlenme tarihinden 7 ay sonra müşterek evi terk ederek ve tüm eşyalarını alarak babasının evine gitmiştir. Halbuki,davalının evini terk etmesini gerektirecek hiçbir haklı sebebi de yoktur.
2- Dost ve akrabaların bu konudaki girişimleri de olumlu bir sonuç vermemiştir.
3-Aradan …. yıldan fazla bir zaman geçmiştir. Davalı ………….’ın müvekkil tarafından hazırlanan ……………………….. adresindeki evine mahkemenizin takdir edeceği dönüş masraflarını yatırmaya hazırız.
HUKUKİ SEBEBLER
DELİLLER :
: MK md.164 ,HUMK ve ilgili mevzuat.
Nüfus kayıtları,tanık beyanları ikamesi mümkün her türlü delil.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı aradan 3 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen evine dönmeyen davalı …………..’a;
1/Yukarıda adresi verilen evine dönmesi,
2/Dönmediği taktirde Terk Sebebiyle Boşanma Davası açılacağının ihtaren bildirilmesine karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim.12/10/2017
DAVACI VEKİLİ
…………..

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*